Vialux - 40 lat

Informacje prawne

Informacje prawne, obowiązki i własność intelektualna

Strona www.vialux.pl, którą Państwo aktualnie przeglądają jest własnością: SPL CD 113 Allée des Lauriers, 78630 ORGEVAL – France. RCS Versailles B 328 031 026

Redaktor naczelny to:

Mathieu Daumen

Strona internetowa jest prowadzona przez:

SCALEWAY BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 FRANCE

Została stworzona przez:

Siouxe  5 Place de la république 75003 Paris

Własność intelektualna

Grupa SPL posiada, zastrzega sobie i zachowuje wszelkie prawa własności, szczególnie intelektualnej, łącznie z prawami do powielania niniejszej strony internetowej i elementów w niej zawartych. W związku z tym, w szczególności wszelkie kopiowanie i powielanie częściowe lub całkowite niniejszej strony internetowej i elementów, które zawiera, jest całkowicie zabronione bez pisemnego upoważnienia grupy SPL. Znaki towarowe, patenty, logo i wszelkie inne charakterystyczne znaki  znajdujące się na tej stronie internetowej, stanowią własność grupy SPL i podlegają autoryzacji użytkowania. Nie można przyznać żadnego prawa czy zezwolenia dotyczącego jakiegokolwiek z jej elementów bez pisemnego upoważnienia grupy SPL lub osób trzecich posiadających te prawa.  

Wyłączenie gwarancji i odpowiedzialności

Użytkownik strony internetowej www.vialux.pl potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami użytkowania strony i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Grupa SPL nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wyniknąć z dostępu do strony  lub wykorzystania strony i/lub informacji na niej się znajdujących, łącznie z brakiem dostępności, utratą danych, uszkodzeniem, zniszczeniem lub wirusem, które mogą mieć wpływ na sprzęt informatyczny użytkownika i/lub obecności wirusa na stronie internetowej. Mimo że grupa SPL dokłada wszelkich starań, by treści zawarte na stronie były rzetelne, nie gwarantuje, że nie pojawią się pewne nieścisłości lub błędy, brak dostępu do informacji czy usług i nie może zostać pociągnięta za to do odpowiedzialności. SPL zastrzega sobie w każdym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia prawo do dokonywania poprawek i/lub modyfikowania treści strony internetowej. W związku z tym, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że posługuje się tymi informacjami na własną odpowiedzialność.  

Linki do innych stron internetowych

Witryna może zawierać łącza do innych stron internetowych lub źródeł w Internecie. Jako że grupa SPL nie może kontrolować tych stron i źródeł nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za ich udostępnienie i nie ponosi odpowiedzialności w zakresie treści, reklam, produktów, usług i wszelkich innych dostępnych materiałów, znajdujących się na tych stronach lub źródłach zewnętrznych z nich pochodzących. Łącza te proponowane są użytkownikom strony SPL jako usługa i decyzja o ich aktywacji należy wyłącznie do Państwa. Przypominamy, że strony internetowe z nami niezwiązane podlegają własnym warunkom użytkowania.
icon-horloge

wycena
w 48H

icon-service_client

DORADZTWO I OBSŁUGA KLIENTA
Tel : (+48) 71 343 74 90

icon-flag_france

Wyprodukowano we
Francji

icon-garantie

Pełna gwarancja
do 10 lat

icon-reseau

sieć dystrybutorów we
Francji i w Europie